Summer term 2019

tba

 • Date: Jul 1, 2019
 • Time: 16:00
 • Speaker: Ilja van Beest
 • Tilburg University
 • Location: MPI

tba

 • Date: May 27, 2019
 • Time: 16:00
 • Speaker: Matthew Smith
 • University of Bonn, Computer Science
 • Location: MPI

tba

 • Date: May 22, 2019
 • Time: 17:00
 • Speaker: Alexander Cappelen
 • NHH Norwegian School of Economics
 • Location: MPI

tba

 • Date: Apr 3, 2019
 • Time: 16:00
 • Speaker: Paul Smeets
 • Maastricht University
 • Location: MPI

tba

 • Date: Apr 2, 2019
 • Time: 17:00
 • Speaker: Joshua Dean
 • briq Institute
 • Location: MPI
Go to Editor View